برگزاری مراسم تجلیل از فعالین و قهرمانان هیات تکواندو استان لرستان در سال 1396


 برگزاری مراسم تجلیل از فعالین و قهرمانان هیات تکواندو استان لرستان در سال 1396
 
 
 

مراسم تجلیل از فعالین و قهرمانان هیات تکواندو استان لرستان در سال 1396 در خانه تکواندو استان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان لرستان، مراسم تجلیل از فعالین و قهرمانان هیات تکواندو استان در سال 1396 با حضور عزیزپور مدیر محترم اداره کل ورزش و جوانان استان، رییس هیات تکواندو استان و تمامی اعضای هیات در خانه تکواندو استان برگزار گردید.

در پایان این مراسم به اساتید برگزیده و قهرمانان و ملی پوشان تکواندو استان هدایایی اهدا گردید.

 

 

 

 

 


بازگشت