اعزام تیم تکواندو دختران و پسران استان لرستان برای حضور در مسابقات بین المللی کیش


اعزام تیم تکواندو دختران و پسران استان لرستان برای حضور در مسابقات بین المللی کیش جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو
 
 
 اعزام تیم تکواندو دختران و پسران استان لرستان برای حضور در مسابقات بین المللی کیش جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو
 
در این رقابت ها  تیم هیأت تکواندو استان لرستان با تعداد 7 شرکت کننده و سه مربی و سرپرستی دکتر وفایی ریاست هیأت تکواندو استان در این مسابقات حاضر شده اند .

اعضای تیم اعزامی به مسابقات کیش ///
1.  جافر وفایی : سرپرست تیم
2. محمدرضا پیرهادی : مربی
3.  اسماعیل پوریوسفی : مربی
4. زهرا حاجیوند : مربی
5. اشکان زحمت  کشان : بازیکن
6. علی گودرزی : بازیکن
7. فرزاد اعلمی : بازیکن
8.  رضا جمشیدی : بازیکن
9 .  فاطمه توکلی : بازیکن
10. سپیده سادات موسوی : بازیکن
 


بازگشت